Nepraleiskite informacijos

PROJEKTAI IR programos

Sužinokit apie mūsų vykdomus projektus bei programas 2023 metais

PROGRAMA

JAUNIMO

savanoriška tarnyba

(finansuojama JRD ir Kauno m. savivaldybės) – intensyvi 6 mėn. 40 val./mėn savanorystės programa. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas.

PROGRAMA

Europos

solidarumo korpusas

intensyvi savanoriška veikla užsienyje nuo 2 iki 12 mėn. 6-8 val/dieną. Dengiamos kelionės, gyvenimo išlaidos. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas. AC Patria yra siunčianti, priimanti ir koordinuojanti organizacija. (Finansuojama iš ES)

PROJEKTAS

PROJEKTAS

„Judam“

nacionalinis projektas skirtas nedirbantiems, nesimokantiems (NEET) 15-29 metų jaunuoliams. Viena iš siūlomų veiklų – savanoriška veikla trunkanti 1-6 mėn, kasdien savanoriaujama 4-8 val. (80-100 val. per mėnesį). Dalis patiriamų išlaidų yra dengiama, mokami kišenpinigiai. AC Patria atsakinga už savanoriškos veiklos koordinavimą. Finansuojama iš ES fondo ir LR valstybės biudžeto fondo.

 

PROJEKTAS

Atviras jaunimo

centras „Vartai“

veikia kaip atviras jaunimo centras bei yra akredituotas vaikų dienos centras. Skirtas 14-29 metų jaunuoliams. (Finansuojama JRD, Kauno miesto savivaldybės, SADM)

PROGRAMA

„Mokslo

stipendijos programa“

skirta 17-23 metų jaunuoliams augusiems globoje, kurie mokosi vidurinėje, profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Individuali pagalba bei finansinė paskata besimokantiems. (Finansuoja Vokietijos fondas „Kiderdorfer in Litauen“)

 

PROJEKTAS

PROJEKTAS GLOBOJE

AUGUSIEMS JAUNUOLIAMS

Globoje augusių jaunuolių įgalinimas gyventi savarankiškai bei integruotis į darbo rinką“ – projektas skirtas jaunuoliams, palikusiems globos įstaigas, jų savarankiškumo, gyvenimiškų ir darbinių įgūdžių stiprinimui. Galimybė gauti individualias paslaugas ir palydėjimą, susipažinti su profesijomis, išbandyti įvairias profesijas pameistrystėje. (Finansuojama ES socialinio fondo)

PROGRAMA

„Palydėtos paauglystės“

programa

Vykdoma įgyvendinant projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“. Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir partneriai. Projektas skirtas 13-17 metų paaugliams. Programoje numatyti 8 grupės susitikimai po 2,5 val, išvykstamasis 2 dienų savaitgalis bei individualios konsultacijos jaunuoliams rūpimais klausimais.

PROJEKTAS

“Kitas mažas

žingsnis”

EEE ir Norvegijos fondų remiamo Aktyvių piliečių fondo finansuojamas projektas, skirtas sunkumus patiriančių jaunuolių dalyvavimui ir įsitraukimui stiprinti. Projekte stiprinamos ir organizacijos kompetencijos ir įgūdžiai.