aTVIRAS JAUNIMO CENTRAS "VARTAI"

Pagrindinis Atviro jaunimo centro „Vartai” tikslas  – jauniems žmonėms (14-29) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties teikti socialines ir saugaus užimtumo paslaugas. Jaunimo centre „Vartai“ veikia atvira erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą.

Jaunimo centre dirba socialiniai/jaunimo darbuotojai, vietiniai bei tarptautiniai savanoriai ir praktikantai, kurie išmano jaunimo tarpusavio santykius, jų individualų elgesį ir nuolat dalyvauja visose jaunimo centro veiklose bei padeda jaunuoliams laikytis esamų taisyklių, padeda spręsti kylančius konfliktus, atitinkamai reaguoja ir tematizuoja kylančius klausimus. 

Atviras jaunimo centras „Vartai“ yra  įsikūręs E. Ožeškienės g 7, Kaunas. Jo durys jaunuoliams atviros nuo antradienio iki penktadienio nuo 15.00 iki 19.00 val. 

Didžiuojamės savo veikla

PagrindinėS veiklos kryptys:

Saugus užimtumas CENTRE

siekiame sukurti jauniems žmonės palankią ir saugią erdvę be psichoaktyvių medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.), smurto, patyčių kviesdami juos tiek prisijungti prie siūlomų veiklų tiek tiesiog būti erdvėje kartu su darbuotojais ir kitais bendraamžiais.

Individualus darbas

Jaunuoliams, kurie patiria sunkumus teikiame individualią pagalbą: konsultuojame jaunuolius ir jų šeimos narius bei esant poreikiui bendradarbiaujame su jaunuolio artimiausia aplinka: mokykla ir kitomis organizacijomis.

Savarankiškumo įgūdžių ugdymas

organizuojamos grupinės ir išvykstamosios veiklos: socialinių įgūdžių stiprinimo grupės, patirtiniai žygiai ir kt. Jaunuoliai lavina įgūdžius per kasdienį buvimą centre spręsdami kylančius sunkumus, gamindami maistą, tvarkydami bendrą erdvę bei tiesiog mokydamiesi būti grupėje.

Erdvė savirealizacijai

atviras jaunimo centras vieta – kur jaunuoliai priimami be išankstinių nuostatų: siekiame suprasti, išgirsti ir priimti jaunuolius tokius, kokie jie yra ir padėti jiems atrasti konstruktyvios saviraiškos būdus: realizuoti savo idėjas, iniciatyvas su darbuotojų ir kitų lankytojų pagalba.

Informavimas ir konsultavimas

konsultuojame jaunuolius kasdienybėje iškylančiais klausimais: darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir kitomis jaunuoliams aktualiomis temomis kviesdami juos tiesiog užeiti ir pasikalbėti. Taip pat esant poreikiui konsultuojame organizacijas darbo su jaunimu klausimais.

Kaip mes dirbame?

Atviras darbas su jaunimu Lietuvoje turi dešimties metų tradiciją. Jo pradžią inicijavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis užsienio šalyse veikiančių centrų patirtimi bei Lietuvos jaunimo situacijos analize.

Pradinis tikslas buvo įtraukti tas jaunimo grupes, kurios leidžia laiką (dažnai nesaugiose) gatvėse, juk ne visi jaunuoliai nori dalyvauti popamokinėje veikloje, šabloninėse programose.

Atviras darbas su jaunimu atveria erdvę jauniems žmonėms, kur jie gali ateiti ir leisti laiką, neįsipareigodami. Čia jie gali bendrauti, padėti vieni kitiems ruošti namų darbus, pasakoti dienos įvykius ir pan.

Jaunimo centre veikla vykdoma, remiantis šiais principais:

  • Dialoginė veikla - parenkama pagal jauniems žmonėms aktualius, įdomius klausimus.
  • Bendravimas tarp darbuotojų ir jaunuolių yra lygiavertis, pagarbus, draugiškas.
  • Jaunuoliai nėra verčiami prisitaikyti, keistis, o jei iškyla sunkumų, apie juos kalbama atsiradus pasitikėjimu grįstam santykiui.
  • Patalpos, kuriose vykdoma veikla, yra pritaikytos jaunimui, atsižvelgiant į jų psichologinius raidos aspektus, pasaulėžiūrą, interesus.
  • Jaunimo centras vengia barjerų, kurie sulaikytų jaunuolius lankytis centre (registracija, nepagrįsti draudimai, hierarchijos, neskaidrumas).

Atviras darbas su jaunimu nėra skirtas aklam jauno žmogaus poreikių tenkinimui. Jis taip pat turi savo taisykles, jaunimo centro darbuotojai patys kuria sąmoningumo bei atsakomybės ugdymo ribas.

SEKITE MŪSŲ VEIKLĄ

norite užsisakyti savaitinį „Vartų“ naujienlaiškį? rašykite mums!

ajcvartai@gmail.com.

Mūsų naujienas galite sekti ir socialiniuose tinkluose: