Don't miss the information

PROJECTS ANDPROGRAMS

Sužinokit apie mūsų vykdomus projektus bei programas 2022 metais

program

Youth

voluntary service

(financed by JRD and Kaunas City Municipality) - intensive 6 months. 40 h / month volunteer program. Recognized benefits and a graduation fee of 0.25 on admission to higher education.

program

European

solidary corps

intensive volunteering abroad from 2 to 12 months. 6-8 hours / day. Travel and living expenses are covered. Recognized benefits and a graduation fee of 0.25 on admission to higher education. AC Patria is the sending, hosting and coordinating organization. (EU funded)

Project

Project

„Judam“

nacionalinis projektas skirtas nedirbantiems, nesimokantiems (NEET) 15-29 metų jaunuoliams. Viena iš siūlomų veiklų – savanoriška veikla trunkanti 1-6 mėn, kasdien savanoriaujama 4-8 val. (80-100 val. per mėnesį). Dalis patiriamų išlaidų yra dengiama, mokami kišenpinigiai. AC Patria atsakinga už savanoriškos veiklos koordinavimą. Finansuojama iš ES fondo ir LR valstybės biudžeto fondo.

 

Project

Open youth

centre "Vartai"

veikia kaip atviras jaunimo centras bei yra akredituotas vaikų dienos centras. Skirtas 14-29 metų jaunuoliams. (Finansuojama JRD, Kauno miesto savivaldybės, SADM)

program

Education

Scholarship program

skirta 17-23 metų jaunuoliams augusiems globoje, kurie mokosi vidurinėje, profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Individuali pagalba bei finansinė paskata besimokantiems. (Finansuoja Vokietijos fondas „Kiderdorfer in Litauen“)

 

Project

Project for youth

growing up in care

Empowering young people in foster care to live independently and integrate into the labor market -the project is aimed at strengthening the independence, life and work skills of young people who have left care institutions. Opportunity to receive individual services and accompaniment, get acquainted with professions, try different professions in apprenticeship. (Funded by the EU Social Fund)

program

"Accompanied adolescence"

Program

Vykdoma įgyvendinant projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“. Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Projektą vykdo Kauno miesto savivaldybė ir partneriai. Projektas skirtas 13-17 metų paaugliams. Programoje numatyti 8 grupės susitikimai po 2,5 val, išvykstamasis 2 dienų savaitgalis bei individualios konsultacijos jaunuoliams rūpimais klausimais.

Project

"Another

small step"

A project funded by the Active Citizens' Fund, supported by EEA and Norwegian funds, to strengthen the participation and involvement of young people in difficulty. The project also strengthens the competencies and skills of the organization.