Don't miss the information

PROJECTS AND PROGRAMS

Sužinokit apie mūsų vykdomus projektus bei programas 2024 metais

Project

jra IR 34 PARTNERIŲ

"JUNGTYS"

Projektas skirtas mažinti 14-29 m. neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

program

Youth

voluntary service

(Finansuojama JRA ir Kauno m. savivaldybės) – intensyvi 6 mėn. 40 val./mėn savanorystės programa. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas.

program

European

solidary corps

Intensyvi savanoriška veikla užsienyje nuo 2 iki 12 mėn. 6-8 val/dieną. Dengiamos kelionės, gyvenimo išlaidos. Pripažįstami išmokimai ir pabaigus galima gauti 0,25 balo stojant į aukštąsias mokyklas. AC Patria yra siunčianti, priimanti ir koordinuojanti organizacija. (Finansuojama iš ES).

Project

Metodinės

Kortelės

Metodinės kortelės – kelias į savirealizaciją. Projektas skirtas inovacijoms jaunimo politikoje ir pritaikytos darbui su užsienio bei vietiniais savanoriais. Šis metodinis įrankis ypatingai naudingas bendraujant su savanoriais, kuriems dėl negalios ar kitų priežasčių yra sunkiau komunikuoti. Šio įrankio dėka jie galės aiškiau išreikšti savo mintis.

 

Project

Open youth

centre "Vartai"

Erdvė, skirta 14-29 metų jaunuoliams. (Finansuojama JRA, Kauno miesto savivaldybės).

 

program

Education

Scholarship program

Skirta 17-23 metų jaunuoliams augusiems globoje, kurie mokosi vidurinėje, profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Individuali pagalba bei finansinė paskata besimokantiems. (Finansuoja Vokietijos fondas „Kiderdorfer in Litauen“).

 

akreditacija

Psichosocialinė

paslauga

Socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas bei organizavimas yra skirtas 14 – 29 metų jaunuoliams, kurie buvo ir yra globojami, auga ar augo socialinę riziką patiriančiose šeimose, esamuoju laiku išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą). Pagalbos teikimo trukmė nustatoma pagal poreikį ir gali trukti nuo kelių parų iki kelių mėnesių. 

AKreditacija

Vaikų dienos

centras

Akredituotas vaikų dienos centras veikiantis jaunimo centre „Vartai”. Skirtas 14 – 18 metų jaunuoliams.

AKREDITACIJA

Palydėjimo

paslauga

Ši paslauga yra teikiama 16 – 24 metų jaunuoliams, kurie gyvena (-o) globos įstaigose ar socialinę riziką patiriančiose šeimose. Ši paslauga suteikia galimybę mokytis savarankiškumo ir stiprinti reikiamas kompetencijas bei gauti darbuotojų palydėjimą tvarkantis įvairius dokumentus ar apsilankant reikiamose įstaigose.

Palydėjimas su apgyvendinimu 

Ši paslauga yra tapati palydėjimo paslaugai tik papildomai jaunuoliai turi galimybę pasinaudoti apgyvendinimo paslauga.

Lydimasis būstas – 4 kambarių nuomojamas butas gyvenamajame rajone, kuriame iki 1 metų laikotarpio gali gyventi 6 jaunuoliai (tiek merginos, tiek vaikinai).