Our mission and goals

About us

Get acquainted briefly with the goals, activities and other features of our organization.

Actio Catholica Patria is one of the first youth activity organizations in Lithuania, active since 1991 and providing social and cultural services to young people.

The main goal of the organization is "A young individual ready to live independently". Savarankiškumą mes suprantame kaip būseną, kai žmogus sugeba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais žmonėmis ir yra laimingas kaip asmuo bei bendruomenės narys.

Dažnai jaunimas išgyvena įtampą dėl sunkumo prisitaikyti visuomenėje, o tai lemia individualų jaunų žmonių savarankiškumo ir iniciatyvumo lygį. Ne visiems jauniems žmonėms yra lengva įveikti gyvenimo iššūkius, kai kuriems reikia pagalbos socializuojantis.  Dėl šių priežasčių skirtinguose A.C.Patrios centruose yra vykdoma veikla, pritraukianti ir padedanti keistis different biographies and hobbies.

The organization uses different forms of work to work with different groups of young people, thus meeting the needs of different ages and social groups.

Competent employees are constantly improving in order to ensure the quality of work and to discover forms of work that correspond to the changes taking place in society.

More specifically about the activities and methods of the centers, read the descriptions of the centers:

Mūsų vertybės

LYGIAVERTIS SANTYKIS

BENDRUOMENIŠKUMAS

TOBULĖJIMAS

SĄMONINGUMAS

NUOSEKLUMAS IR TĘSTINUMAS

LANKSTUMAS