KAUNAS SAVANORIŲ MIESTAS - 2024 METAIS


Norime pasidžiaugti, jog kaip ir kiekvienais metais, pildėme paraišką programai „Iniciatyvos Kaunui” ir gavome finansavimą!
Kauno miesto savivaldybės programa finansavo mūsų projektą pavadinimu „Kaunas savanorių miestas – 2024”. O jau pats pavadinimas nurodo kokių tikslų sieksime šiemet.

Šio projekto tikslas – suteikti jauniems žmonėms (14-29 m.) gerai organizuotą, intensyvią savanorystės patirtį ir erdvę asmeniniam augimui bei bendrųjų kompetencijų ugdymui. Kas rodo, kad tai aktualu? Kasmet augantis jaunų žmonių siekis tapti aktyviais visuomenės nariais, prasmingai skirti savo laisvalaikį savanorystei, noras priklausyti bendruomenėms, prisidėti prie socialinių problemų, siekti išsilavinimo, iššūkių sprendimų bei formuoti bendrą visuomenės nuomonę.
Projekto laikotarpis: nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31, per metus laiko, turėsime galimybę priimti net 35 jaunuolius iš Kauno miesto, nuo 14 iki 29 metų, į „Jaunimo savanoriškos tarnybos programą” ir įgalinsime juos savanoriauti net 6 mėnesius!

Pati „Iniciatyvos Kaunui” programa yra inicijuojama Kauno miesto savivaldybės. Taip nevyriausybinės organizacijos ir miesto bendruomenės kviečiamos prisidėti prie įvairių Kauno miesto problemų sprendimo siūlant įvairius projektus, gerinančius miesto bendruomenės gyvenimą.
Svarbu, jog ši programa finansuoja ne pačias organizacijas, o konkrečius projektus, kurie atrodo labiausiai reikšmingi. Projektas turi spręsti aktualias problemas ir būti orientuotas į aiškius tikslus bei rezultatus.
Todėl mes, kaip ir kiekvienais metais, pildėme paraišką. Džiaugiamės, kad projektas „Kaunas savanorių miestas – 2024” atitiko reikalavimus ir bus panaudotas ugdant jaunuolių savanorystės dvasią.

Kodėl tai svarbu?
Projekto rezultatų poveikis ir nauda tikslinei grupei: savanorystė įvairiose organizacijose jaunuoliams suteikia prasmingai praleistą laiką, artimesnį ryšį su bendruomene, ugdo socialinius įgūdžius, padeda įveikti baimes, moko bendravimo, verslumo, kultūros, technologijų subtilybių ir tobulina jau turimus talentus. Ši patirtis taip pat padės tapti aktyvesniais visuomenės nariais bei padės jiems apsispręsti dėl ateities studijų, nes savanorystės programos leidžia išbandyti save norimoje srityje pakankamai ilgą laiką.

Jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį savanoriaus pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje. Taip pat, kartą per mėnesį susitiks su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokysis reflektuoti savo patirtį, įveikti sunkumus bei aptarti įgytas žinias, pildys „savanorio dienoraštį
Siekime, kad Kaunas būtų išties aktyviausiai savanoriaujantis miestas!

Projekto partneriai: savanorius nukreipiame į įvairias organizacijas Kaune, kurios turi „Jaunimo reikalų agentūros“ gautą akreditaciją. Tai užtikrina, kad organizacija žino „Savanoriškos jaunimo tarnybos“ reikalavimus, užtikrina savanorių užimtumą, juos įveiklina, skiria tutorių/kuratorių. Dažniausiai jaunuolių pasirenkamos savanorystei organizacijos yra Kauno bibliotekos, Kauno nacionalinis dramos teatras, Moterų užimtumo ir informavimo centras, Zoologijos sodas, Greitoji pagalba, Kauno raudonasis kryžius, atviras jaunimo centras „Gerumo rankos“, Kauno arkivyskupijos jaunimo centras, „Arka“, „Aura“, Samariečiai ir t.t.

Finansavimas: 12 790 Eur finansavimą gavome iš patvirtintos projekto paraiškos. O  papildomas finansavimas bus gaunamas iš 3 šaltinių: organizacijos gaunamos paramos („Kinderdorfer in Litauen“, VMĮ 1,2 proc., kitų Lietuvos fizinių asmenų), pajamų (teikiant mokymų, konsultacines paslaugas bei parduodant metodiką) ir Jaunimo reikalų agentūros (iš 19200 Eur Kauno apskričiai – 6144 Eur buvo skirti 16 Kauno savanoriams).

KAUNAS SAVANORIŲ MIESTAS - 2024 METAI