Projekto "Metodinės kortelės - kelias į savirealizaciją" vaisiai

Jaunimo reikalų agentūros finansuojamame projekte „Metodinės kortelės- kelias į savirealizaciją” dalyvavo 234 dalyviai (35 jaunuoliai ir 199 specialistai). Jo tikslas buvo sukurti saugią savanorystės erdvę, kurioje jaunas žmogus galėtų dalintis savo poreikiais, išsakytų lūkesčius ir realizuotų save. Projekto metu kuriant korteles buvo kuriama saugi lygiavertė bendravimu  grįsta erdvė, kurios metu buvo įtraukiami š kūrybinį procesą turintys ir neturintys savanorystės patirties jaunuoliai, turintys ir ne tiek daug turintys patirties mentoriai, kuratoriai, tutoriai bei savanorystės specialistė ir mūsų organizacijos dalininkė Neringa Kurapkaitienė. 

Siekiant išsiaiškinti, kas yra svarbu jaunam žmogui įsitraukus į savanorystę, kokios svarbios temos, klausimai, buvo individualiai kalbamasi su 7 jaunuoliais, kurie savanoriauja, 5 mentoriais, 3 tutoriais-kuratoriais, kurie dirba su vietiniais ir tarptautiniais savanoriais. Įgyvendinus individualius susitikimus, surinkta informacija buvo analizuojama ir vertinama. Buvo išskirtos tokios temos kaip lūkesčiai, tikslai, baimės, grįžtamasis ryšys, ateities perspektyvos ir nuspręsta šiais temas perskirstyti į tris savanorystės etapus. Kiekviename savanorystės etape buvo sukurtos po 9 temas. Kuriant metodinių kortelių vizualinę dalį, buvo suorganizuota fotosesija ir į ją įtraukti ir 6 jauni žmonės. Fotosesijos metu, jaunuoliams buvo sudarytos sąlygos pasidalinti savo idėjomis dėl kortelių vizualu. Vėliau buvo sukurtas kortelių dizainas. Prieš paruošiant metodinę priemonę spaudai, buvo suorganizuota darbo grupė su 8 jaunuoliais. Šioje darbo grupėje dalyvavo ir vietiniai ir tarptautiniai savanoriai. Darbo grupės dalyviai vertino kortelių tekstinę dalį, dalijosi savo nuomone ir įžvalgomis apie kortelių vizualinę dalį ir dizainą. Grupės metu surinkta informacija buvo susisteminta ir remiantis savanorių įžvalgomis, buvo atlikti pakeitimai. Šių procesų metu jaunuoliai įgijo komunikacijos, socialinių, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, konstruktyvios kritikos, anglų kalbos įgūdžių.

Rudens antroje pusėje buvo surengti 6 mokymai, kuriuose sudalyvavo 139  specialistai, dirbantys su savanoriais. 2023 m. spalio 23, lapkričio 16 ir 27 d. mokymai vyko mūsų organizacijos Atviro jaunimo „Vartai” patalpose Kaune. Lapkričio 8 d. mokymai buvo rengiami Vilniuje „Jaunimo reikalų agentūros” tinklo susitikime. Lapkričio 14 d. „Carito” darbuotojams dirbantiems su savanoryste. Lapkričio 30 d. buvo pristatyta Marijampolėje Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vykusios konferencijos „Savanorystės galimybės“ metu, kurią organizavo VšĮ „Visuomenės ir verslo plėtros institutas”. Metodinių kortelių mokymu metu, su savanorių lydėjimu dirbantiems specialistams buvo pristatytos metodinės kortelės. Dalyviai buvo skatinami pasipraktikuoti individualius pokalbius su savanoriais, sugrįžti į įvairias temas, prisiminti jų reikšmę, nuoseklumą, aiškumą ir svarbą, kuriant santykį su savanoriais. Mokymų pabaigoje, kiekvienam iš mokymų dalyvių buvo įteiktas kortelių rinkinys.

Gruodžio pradžioje atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 29 savanoriai ir 23 specialistai atskleidė, kad kortelės suteikia struktūros pokalbiui, leidžia savanoriams aiškiau dėstyti mintis, įsivertinti savanorystės patirtį, atviriau kalbėtis ir išsakyti savo jausmus, mintis, rūpimus klausimus. Kortelės išleistos 2 kalbomis, ta specialistai galėjo naudoti jas tiek su vietiniais, tiek su tarptautiniais savanoriais. O viena iš organizacijų rado įkvėpimo kortelių klausimus naudoti integruojant naujus darbuotojus į komandą bei metiniuose pokalbiuose. 

Apibendrinant galima teigti, kad metodas padeda sukurti erdvę savanoriams išsakyti savo poreikius, lūkesčius savanorystėje. O specialistams suteikia įrankį ir formą apie tai kalbėtis.