„Kitas mažas žingsnis“ – atnešęs didžiulius pokyčius jaunuolių gyvenime

Ilgalaikiai projektai yra galimybė nuosekliai, stabiliai ir tęstinai augti jaunuoliams ir darbuotojams. Jų metu galime ugdyti jaunuolių savarankiškumą. Organizacijoje kiekvienas naujas projektas yra naujas iššūkis. Kartu ir nauja galimybė jaunuoliams suteikti saugumą užtikrinant įprastas ir suteikiant erdvę išbandyti naujas veiklas.

Nuo 2020 m. rudens iki šių metų pavasario įgyvendinome „Aktyvių piliečių fondo“ projektą „Kitas mažas žingsnis“. Kartu su organizacija „FUTURA OGGI“ į veiklas įtraukėme 570 jaunuolių nuo 14 iki 29 metų (iš jų 450 įvairius sunkumus patiriantys jaunuoliai) ir 75 socialinius ir su jaunimu dirbančius darbuotojus, kurie veiklų metu ugdė savo įgūdžius, kėlė turimas kompetencijas.

224 jaunuoliai į projektą atėjo būdami nepilnamečiais ir 226 jau suaugę, bet susiduriantys su vienokiais ar kitokiais iššūkiais. Vieni ieškojo gyvenamosios vietos, kiti darbo, treti pagalbos su įgūdžiais, kiti savanorystės, praktikos vietos, jausdavosi vieniši ir t.t. Mes ugdėme jaunuolių savarankiškumo įgūdžius bei stiprinome gebėjimą pasirūpinti savimi įtraukdami juos į įvairias projekto veiklas. Per 2,5 metų

 • 211 jaunuolių gavo individualias konsultacijas,
 • 307 sudalyvavo atviruose vakaruose,
 • 108 jauni žmonės važiavo į 18 išvykų, patyriminių žygių, merginų/vaikinų savaitgalių, savanorių mokymų, įgūdžių ugdymo išvykų,
 • 52 stiprino save 4 savarankiškumo įgūdžių ugdymo grupėse, o 35 merginos 4 merginų grupėse,
 • 60 jaunuolių prašė pagalbos palydėjime į institucijas: deklaruojant pajamas, rūpinantis savo sveikata, ieškant darbo, nukentėjus nuo apgavikų ir pan.
 • 72 jaunuoliai surengė 140 iniciatyvų kitiems. Jie organizavo įvairias veiklas (poezijos vakarus, žaidimų turnyrus, maisto gaminimus, dviračių žygius ir t.t.), renginius (A.C. Patria, „Vartai“ gimtadienius, „Jaunuolių įtraukimas į tarptautinius projektus“ renginį, „Savi Kaune“ koncertą ir kt.), aplinkos gražinimo akcijas (medelių sodinimą, būsto gražinimą, „Vartų“ sienų piešimą ir pan.).
 • 40 jaunų žmonių keliavo į mokyklas, universitetus, kolegijas, jaunimo organizacijas, globos namus, šeimynas dalintis projekte įgyta patirtimi. Kvietė jaunuolius prisijungti ir išbandyti save.
 • 13 jaunuolių save išbandė savanoriaudami A.C. Patria renginiuose, stovyklose, merginų grupėje, socialinių įgūdžių ugdymo grupėje. 
 • 19 jaunuolių įsitraukė į procesus, kuriuose sprendžiami klausimai, liečiantys su socialiniais iššūkiais susiduriančius jaunuolius. 17 iš jų dalyvavo darbo grupėse, Kristina konferencijoje seime skaitė pranešimą apie paauglių sunkumus seimo nariams ir visuomenei, Joana dalyvavo diskusijoje su vietiniais valdžios atstovais, kurie atstovauja jaunimą. Ingrida darė tyrimą apie mažiau galimybių turinčių jaunuolių iššūkius įsitraukiant į tarptautinius projektus, 5 jaunuoliai organizavo „Savi Kaune“ koncertą, kad atkreiptų dėmesį į savanorystės temą,
 • 5 jaunuoliai kartu su 2 jaunimo darbuotojomis (psichologe ir socialine pedagoge) rengė mokymų programas savarankiškumo ugdymo ir savanorystės lydėjimo temomis, kuriose dalyvavo 75 darbuotojai dirbantys su jaunimu, 
 • Taip pat projekte dirbantys darbuotojai ir savanoriai savo įgūdžius ir kompetencijas kėlė įvairuose mokymuose, 4 ciklų individualiose supervizijose ir komandinėje, dalinosi patirtimi ir kartu su partneriais ieškojo sprendimų ir išeičių atvejo analizių grupėse.

Jaunuoliai buvo įgalinti būti savarankiškais, pasirūpinti  savimi, atpažinti savo ir savo bendruomenės poreikius ir  prisiimti atsakomybę už jų atstovavimą. O darbuotojai projekto metu mokėsi lankstumo, kūrybiškumo, nuoseklumo, bendradarbiavimo ir dalinimosi vieni su kitais patirtimi.

Parašykite komentarą