Metodinės kortelės – kelias į savirealizaciją

Metodinės kortelės – kelias į savirealizaciją

Dirbdami su savanoriais nuolatos ieškome būdų suprasti, atrasti ir didinti savanorių lydėjimo kokybę. 2023 m. Jaunimo reikalų agentūra suteikia galimybę mūsų svajonėms pildytis. Konkurse Inovacijos jaunimo politikos srityje suteikė finansavimą mūsų projektui „Metodinės kortelės – kelias į savirealizaciją”. Šiame projekte norime apsistoti ties dviem kryptimis – Jaunimo įgalinimas ir savanoriška veikla. Mūsų tikslas – sukurti saugią savanorystės erdvę, kurioje jaunas žmogus galės dalintis savo poreikiais, išsakyti lūkesčius, realizuoti save individualiai, darbo grupėse kuriant savanorystės refleksijos metodą – korteles.

Mūsų organizacjoje veikia Savanorių centras, kuris įgyvendina tiek nacionalines, tiek vietines savanorystės programas. Per ilgus darbo su jaunimo metus, pastebėjome, kokia svarbi jaunuolio gyvenimo dalis gali būti savanorystė. Būtent savanorystės metu jaunuolis gali augti, realizuoti save, aktyviau įsitraukti į visuomenines veiklas. Tačiau, savo patirtyje turime ir mažiau džiuginančių atveju, kuomet jaunuoliai neįsitraukia į savanorystę, savanorystė nepatenkina jų lūkesčių, organizacijos nepakanakmai lydį savanorį. Dėl šių priežasčių vis bandome ieškoti būdų, metodų, kurie galėtų užtikrintų sėkmingą jaunuolio įsitraukimą į savanorystę bei įgalinti jį/ ją veikti.

Ne kartą diskutavome tarpusavyje, su savanorius lydinčiais asmenimis, savanoriais ir daugeliu atveju prieidavome prie išvados, jog norint sėkmingai užbaigti savanorystę reikia pagalbos Metodinės kortelės – inovatyvus metodas, kurį mes matome, kaip didžiulę pagalbą, kuris užtikrintų sėkmingą savanorio lydėjimą, įsitraukimą ir savirealizaciją.

Kortelės būtų suderinamos remiantis ilgamete darbuotojų patirtimi, konsultuojantis su savanoriais lydinčiais asmenimis bei pačiais savanoriais. Tokiu būdu siektume, kad kortelėse nugultų pagrindinės temos, kurias svarbu aptarti. Numatoma, kad korteles turėtų sudaryti trys blokai (prieš savanoryste, per savanorystę, po savanorystės) ir atsisispindėtų tokios temos, kaip lūkesčiai, tikslai, motyvacija, ribos, grįžtamasis ryšys.

Pagamintas korteles išdalinsime organizacijoms, kurios lydi savanorius ir kviesime, kad šį metodą naudotų pokalbiui su savanoriu. Taip pat akcentuosime, kad kortelės – tai metodas, kuris turi kviesti į dialogą.