Šiais metais AJC „Vartai“ kartu su jaunuole Aušrine kūrė naują, centrą atspindinčią kortelę, kuri keliaudama pas žmones į rankas padeda nešti žinią apie tai, kas yra ir ką galima rasti Vartuose.  Jaunuolė Aušrinė kūrė planetų iliustraciją ir dalinasi savo įkvėpimu ir procesu:

       Prieš kiek laiko pasinaudojau kilusia galimybe įsitraukti į kūrybinį  projektą padėjusį  atspindėti Vartų veiklą. Prisidėjau prie Vartų kortelės dizaino kūrimo. Buvo įdomu išnešti patirtis sukurtas Vartuose ir kartu susiejus su bendru Vartų veiklos tikslu apipavidalinti kortelėje, kuri vėliau keliaus iš rankų į rankas jau vėliau prisijungiančių  jaunuolių. 

       Pati idėja Vartų veiklos apipavidalinimui, manau,  pradėjo kurtis dar prieš prisidedant prie projekto. Turbūt dar pačioje pradžioje prieš kelis metus pirmą katą apsilankius centre ir pajutus jaukią, atvirą atmosferą reikštis, klausytis, dalintis, dalyvauti įvairioje rengiamoje veikloje ar paprasčiausiai pasibūti. Kiekvienas renginys ar pažintis Vartuose praturtindavo tiek kultūrinę tiek žmonišką patirtį, padėjo augti kaip žmogui plečiant akiratį savanoriaujant kitoje šalyje ar vietiniuose projektuose ir suformavo patirtį, kurią ir norėjosi perteikti kortelėje. 

         Turbūt didžiausias iššūkis ir buvo aprėpti ir sujungti į vieną tiek daug patirčių, bendrai tikslų. Per laiką buvo kilę įvairių sudėtingesnių ar paprastesnių idėjų. Po kiek laiko iš kelių variantų atrinkome vieną.  Bendrai apgalvojus geriausiai viską apipavidalino daugybė įvairaus dydžio ir formų planetų. Idėja nupiešti būtent tai kilo iš grafiti sukurto kitų ,,vartininkų“  matomo kiekvieną kartą įėjus į Vartų patalpas kairėje ant sienos. Jame taip pat pavaizduota daugybė įvairių planetų susietų vienspalvės laisvos erdvės.  Planetos man priminė tiek Vartų sukurtą galimybę savanoriauti užsienyje, Lietuveje įgauti tokios pat įvairios kaip ir planetos patirties bei pat laisvoje bei galimybių pilnoje aplinkoje  kaip ir planetų  apsuptoje erdvėj, turėti galimybę pažinti naujas vietas žmones ar save patį, turėjimą itin plačias galimybes reikštis, pažinti, kurti, bendrauti. Norėjosi išnešti į aplinką tai kas realiai egzistuoja Vartuose ir yra sukurta kartu tiek materiailiai tiek ir bendromis patirtimis, veikla. 

     Tikiuosi, kad laikui einant kortelė atliks savo tikslą ir pasieks dar daug naujų būsimų vartininkų ir taip paskatins ir padės kurtis naujiems projektams apjungiantiems jaunuolius bendriems tikslams ir skatins atvirą požiūrį bei savirealizaciją.

 

Veikla finansuojama iš „Aktyvių piliečių fonfo” projekto „Kitas mažas žingsnis”.