Dažnai gyvenime tenka susidurti su sąvoka meilė sau. Šią temą galima sutikti įvairiose tinklapiuose, yra parašytas ne vienas straipsnis. Turbūt tai tik parodo, kad ši tema yra aktuali daugumai žmonių, kad yra ieškoma būdų, kaip skirti laiko sau, labiau rūpintis savo fizine ir emocine sveikata.

Gyvenime dažnai skubame, būname labai užsiėmę, neturintys laiko pasirūpinti savimi, o aplinkinių žmonių poreikiai dažnu atveju būna aukščiau už mūsų. Kartais visame bėgime susikoncentruojame tik į vieną sritį, tokiu atveju apleidžiant kitas. Tam, kad galėtume daryti pokytį gyvenime, svarbu suvokti, kokioje esame dabar situacijoje ir prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus. Taip, tai yra ilgas procesas, nes mes galime neturėti susiformavusių įgūdžių, kaip rūpintis savimi. Tačiau gera žinia, kad įgūdžiai yra lavinami ir galime su atjauta i?mokti skirti laiko sau. Tik norisi įspėti, kad meilės sau kelyje, galime susidurti ir su jausmais, kurie priskiriami nepageidautiniems, kaip gėda, kaltė. Šie jausmai gali kilti, nes mums augant dažnai buvo peršamos mintys, kad pirma turime pasirūpinti kitais, o tik tada savimi. Tikėtina, kad dabartinis noras rūpintis savimi ir greitų pokyčių siekis kirsis su įsitikinimais/nuostatomis apie save, pavyzdžiui, jei manote, kad esate perfekcionistas(-ė?), gali būti sunku tildyti savo vidinį kritiką. Pokyčiams reikia laiko, kaip ir reikia laiko nuostatų/įsitikinimų keitimui apie save. Taip pat galime bijoti, kad pradėjus skirti daugiau laiko sau, artimieji įsižeis, mūsų nesupras, nepalaikys ar net atstums. Mokantis mylėti save galime jaustis sumišę, galime patirti vienu metu ir skirtingus jausmus, kaip laimė ir baimė, nerimas ir palengvėjimas. Tokie jausmai gali kilti iš to, kad pradėjus tenkinti savo poreikius jaučiama laimė, bet tuo pačiu ir baimė, ką pagalvos kiti, jei dabar skaitysiu knygą? vietoj namų tvarkymo, dirbimo viršvalandžių ar neišpildant aplinkinių lūkesčių. Tad noriu pakviesti žengti pirmą žingsnį link meilės sau ir įsivertinti, kokioje dabar esate gyvenimo situacijoje, kur jaučiate pasitenkinimą, o kurioje srityje vertėtų pasvarstyti, kas yra keistino ir ko norite joje.

 

Gyvenimo ratas

Mūsų gyvenimą sudaro 8 pagrindinės dalys, kurios atskleidžia mūsų gyvenimo harmoniją. Rato centras atspindi 0 (nulį), o rato kraštai 10 (dešimt) balų. Kviečiame pasvarstyti ir pagalvoti, kiek balų galite įvertinti kiekvienoje gyvenimo srityje. O po to sujungti taškus, iš kurių gausite kreivė rodančią Jūsų gyvenimo harmoniją. Po įvertinimo galite pasvarstyti šiais klausimais:

1. Ar kreivė atspindi Jūsų norimą gyvenimo situaciją?

2. Kurios sritys įvertintos aukščiausiai, o kurios mažiausiai?

3. Ką tokia kreivė gali pasakyti apie Jūsų meilę sau?

4. Kurias sritis norėtumėte tobulinti?

5. Ką galėtumėte pradėti daryti kitaip, kad kitą kartą atliekant įsivertinimą, galėtumėte įsivertinti bent 1 (vienu) balu aukščiau?

MEILĖ SAU MŪSŲ DARBE

Dirbdami su jaunais žmonėmis stengiamės ugdyti juos ir stiprinti, kad mokytųsi palaikyti lygsvarą kiekvienoje iš šių sričių. Pastebime, kad skirtingu gyvenimo etapu yra aktualios skirtingos sritys. Tarkim 11 klasėje labiau aktualu draugai, laisvalaikis, romantiniai santykiai. O peržengus 18 m. būdamas 12 klasėje labiau orientuojamasi į karjerą, kartais iš nerimo dėl egzaminų ir sveikatai reikia skirti daugiau dėmesio. Vėliau svarbią vietą pradeda užimti finansai. Suaugus svarbu palaikyti lygsvarą visose srityse. Konsultuodami jaunuolius pastebime, kad dažnai suaugus taip stipriai koncentruojamasi į vieną, dvi ar kelias sritis, kad pamirštamas laisvalaikis, asmenybės tobulėjimas. Pasitaiko ir atvirkščiai, jaunuolis tiek daug laiko skiria draugams ir laisvalaikiui, kad pamiršta savo sveikatą, karierą ir pan. Tad mūsų tikslas paruošti jaunuolį savarankiškam gyvenimui, kuriame atsirastų lygsvara tarp pareigų, atsakomybės, rūpesčio bei meilės sau.

Mūsų veikla finansuojama Vokietijos fondo  „Aktyvių piliečių fondo“, “ Europos socialinio fondo agentūros“, „Kiderdorfer in Litauen“, Jaunimo reikalų departamento, Kauno savivaldybės.